200x400x800
Staal, lampen, lantarenpalen, steen, EPS, LEDS’ hout & electronica

Street Light Evolution is bedoeld als ode aan de ingenieur. Het kunstwerk laat de innovatie zien die de afgelopen eeuwen heeft plaatsgevonden bij lantarenpalen. De lantarenpalen zijn in de vorm van een boekt geplaatst, wat er voor zorgt dat ze elkaar in het licht (zonnetje) zetten. Dit nodigt de toeschouwer uit om niet alleen naar hun schijnsel, maar ook naar de lantaarnpalen zelf te kijken en daarmee het ingenieurswerk er achter te waarderen.

Ik ontwierp Street Light Evolution tijdens, maar niet voor, mijn studie als industrieel ontwerper. Om het kunstwerk te realiseren stelde ik een interdisciplinair team van twaalf studenten samen. Binnen drie maanden wisten wij het kunstwerk te bouwen naast ons reguliere studieprogramma.

Street Light Evolution staat op de campus van de TU Delft bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Het kunstwerk maakte ook deel uit van het Amsterdam Light Festival in 2014. Hier kwamen meer dan 700.000 bezoekers op af.

‘This project illustrates the excellent role of an industrial designer in society: the integration of technical developments into designing. It’s great that people can now see a real-life example of what our faculty does!’
-Ena Voûte, decaan van de faculteit Industrial Ontwerpen, TU Delft, 2015

Sponsoring companies:

Assembleren van Street Light Evolution in Amsterdam.

Publicaties:
Algemeen Dagblad
Amsterdam Light Festival
Amsterdam Light Festival facebook
E Totaal
Engineers Online
LED-Nieuws
Maxwell
Monsterboard
Only Human
StadskrantDelft
Tata Steel
TU Delft news
TU Delft Twitter
Schlijper (photo)
Schlijper (video)
Verlichting.nl